Uzmanlık


DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK SINAVI SONUCUNA GÖRE ;

FAKÜLTEMİZDE UZMANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYACAK TC UYRUKLU KİŞİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

 

 • Doktor Bilgi Bankasından kayıtlı olduğuna dair internet çıktısı (2 adet)
 • Dilekçe Ek-1
 • Özgeçmiş Ek-2 (2 adet)
 • Mal Bildirim Formu Ek-3
 • 10 Adet fotoğraf
 • DUS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Internet çıktısı) (2 adet)
 • Diploma veya geçici Mezuniyet Belgesi (Bayanlardan 2 adet, Erkeklerden 3 adet. Mezun olunan Diş Hekimliği Fakültesince Onaylanan sureti olabilir. Belgenin aslı olduğu takdirde kurumumuz tarafından onaylanır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (e-devlet başvuruları kabul edilir)(2 adet) ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 2 adet)
 • İkametgah Belgesi (2 adet) (e devlet başvuruları kabul edilir.)
 • Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (1 adet asıl- 2 adet fotokopi)(Sadece tecilli olanlar için e-devlet başvuruları kabul edilir.)
 • Sabıka Kaydı (1 adet asıl-1 adet fotokopi) (Başvuru; resmi kuruma verilmek üzere olmalı ve Adli Sicil Kaydı yoktur ve Adli Sicil Arşiv kaydı yoktur ibareleri olmalı. (e-devlet başvuruları kabul edilir.)
 • Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün imzasının da olduğu) Sağlık Kurul Raporu. (1 adet asıl-1 adet fotokopi) [Alınan Sağlık Kurul Raporunda kazandığı bölüm mutlaka belirtilmelidir.(Örn. …………. Anabilim Dalında görev yapabilir) şeklinde olmalıdır. ]
 • Çalışanlar ve İstifa Edenler için çalıştığı süreleri ve kadro derecesini gösteren hizmet   (1 adet asıl-1 adet fotokopi)
 • SGK Tüm Hizmet Dökümü (2 adet) (e-devlet başvuruları kabul edilir.)

 

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK SINAVI SONUCUNA GÖRE ;

FAKÜLTEMİZDE UZMANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYACAK YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN GÖREVE BAŞLARKEN GETİRECEKLERİ BELGELER

 

Başvuru süresi içinde (10 iş günü) yapılmayan başvurulardan (evrakların posta veya kargodaki gecikmelerinden vb.) Dekanlığımız sorumlu değildir.

 

Yabancı Uyruklu Olup Diş Hekimliğinde Uzmanlık Öğrencilerinin Göreve Başlarken Getirecekleri Belgeler

 

 1. Dilekçe (Ek-1)
 2. Özgeçmiş belgesi (Ek 2) (2 adet)
 3. DUS yerleştirme sonuç belgesi (Internet çıktısı) (2 adet)
 4. Pasaport yeminli tercümesi (Türkiye’den Noter Onaylı)
 5. Diplomanın ve uzmanlık belgesinin yeminli tercümesi (Türkiye’den Noter Onaylı) (Türkiye’deki Üniversitelerinden mezun olanlar hariç)
 6. 3 adet Fotoğraf
 7. YÖK denklik belgesi (Türkiye’deki Üniversitelerinden mezun olanlar hariç)
 8. Türkçe bildiğine dair belge (Türkiye’deki Üniversitelerinden mezun olanlar hariç)
 9. İkametgah izni (Göç İdaresinden alınacak)
 10. Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılayacağını belirten bir belge. (noter onaylı)
 11. 1 adet Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün imzasının da olduğu) Sağlık Kurul Raporu.

Alınan Sağlık Kurul Raporunda kazandığı bölüm mutlaka belirtilmelidir. (Örn. …………. Anabilim Dalında görev yapabilir) şeklinde olmalıdır.

 

Not: Alınan tüm belgeler yeni tarihli olmalıdır.

 

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimi

Dekanlık Binası 2. Kat İnciraltı BALÇOVA / İZMİR

Tel: 0 232 412 8817


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast