Dekanımızın Mesajı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültemiz; 04 Ekim 2019 tarih ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 03 Ekim 2019 tarih ve 1613 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Üniversitemizin en yeni Fakültesi olarak 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın vizyonu, önderliği ve desteği ile kurulmuştur. 2021-2022 yılından itibaren eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Diş Hekimliği Fakültemizin eğitim programı beş yıldır ve Türkiye Yüksek Öğretim Temel Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumludur ve ulusal ve uluslararası standartları sağlamaktadır.

Araştırma Üniversitemiz, Diş Hekimliği Fakültemizde bilimsel araştırma kalitesi ve kapasitesinin arttırılması ve uluslararası iş birliği/etkileşim ekosisteminin oluşturulması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Multidisipliner bir Anabilim Dalı olan Dental Biyomalzemeler Anabilim Dalı kurulmuştur. Türkiye’de ilk ve öncü olan Dental Biyomalzemeler Yüksek Lisans Programı ile mezun Diş Hekimlerimize yenilikçi bir kariyer olanağı sunan Lisans üstü eğitimimize 2021-2022 bahar yarıyılında başlanmıştır. Programımız başarı ile yurtiçi ve yurtdışından öğrencilerimizin katılımı ile sürmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan sekiz Anabilim Dalında görev yapan öğretim üyelerimiz bu programda eğitim araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir ve yenilikçi ulusal/uluslararası projeler için öğrencilerimize danışmanlık yapmaktadır.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimi lisans eğitiminde yer almayan ileri teorik bilgileri ve klinik uygulamaları içeren, yetkinlik esaslı bir eğitim sürecidir. Fakültemiz kuruluşundan oldukça kısa bir süre içinde uzmanlık eğitim müfredatını verebilecek, alt yapı, teknik donanım ve yetkin akademik kadrosu ile eğitim standartlarına ulaşarak Şubat 2023 yılında ilk uzmanlık öğrencilerimizi yetiştirmeye başlamıştır. Sonraki dönem DUS yerleştirme sonuçlarında da ilk 5. sırada öğrenci alma başarısı göstererek öncelikli tercih edilen bir Fakülte haline gelmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık sektöründe öncü olmaya ve kamu yararına hizmet vermeye devam etmektedir. İnsan sağlığının ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığına yönelik; Fakültemiz öğretim üyelerimizin görev aldığı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz İzmir ve Ege Bölgesi’nde mevcut büyük ihtiyaca cevap verecek bir referans merkezi olarak Mart 2022 tarihinden itibaren hasta kabulüne başlamıştır ve bugüne kadar da bölgemizde yaklaşık 45 bin hastaya hizmet vermiştir. Yakın zamanda gerçekleşen Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Başkanlığı’nca yürütülen “Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri” programı kapsamındaki denetimlerde Merkezimiz 97,3 puan alma başarısı göstermiştir.

Araştırma Üniversitemizin bir parçası olan Diş Hekimliği Fakültesi olarak geleceğin güçlü Türkiye’sinde, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında tüm akademik ve idari kadromuzla birlikte Üniversitemizin stratejik hedefleri ekseninde üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle hareket etmekteyiz. Fakültemiz, topluma faydalı, donanımlı Diş hekimleri yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel araştırmalarla ağız ve diş sağlığı alanındaki yeniliklere katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Misyon Vizyon

Misyonumuz; Üniversitemizin 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı kapsamında benimsediği misyon, vizyon ve temel değerleri benimsemekle birlikte, Fakültemizin birim özelinde kanıta dayalı uygulamalarla ağız ve diş sağlığını koruyan ve toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesini hedefleyen nitelikli Diş Hekimleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise; Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için lisansüstü ve uzmanlık eğitim programları ile araştırma geliştirme ekosistemi sunarak kariyer alanları öncelemek ve bu sayede araştırma üniversitemize kümülatif bir katkı sağlamaktır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast