Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda, dünya üzerinde en sık görülen kronik enfeksiyon hastalıklarından biri olan, diş çürüklerinin tanı ve tedavisi bilimsel yöntemler ve son teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.

Ayrıca diş çürüğüne eğilimi bulunan kişilerin, dişlerinde çürük oluşmadan,  koruyucu önlemlerin alınması veya çürükler başlangıç halindeyken (erken dönemde) tespit edilerek, kişilerin bu konuda eğitilmesi, motive edilmesi ve gereken tedavilerin yapılması sağlanmaktadır.

İnley, onley ve estetik tek kron uygulamaları da Anabilim dalımızdaki tedavi uygulamalarındandır.

Yapılan bu tanı ve tedavi işlemleri sonrasında, dişlere kaybetmiş olduğu fonksiyon ve estetik özellikleri yeniden kazandırılabilmektedir.

Dişlerde çürük dışında, kalıtımsal veya sonradan oluşabilen renk bozuklukları, aşınmalar, kırık ve çatlaklar gibi fonksiyonel ve estetik yetersizlikler de yapılan tedavilerle giderilebilmektedir.

Özellikle estetiğin büyük önem kazandığı son yıllarda, canlı veya kanal tedavili dişlerin kimyasal yöntemlerle beyazlatılması, şekillerinin direkt ve indirekt lamina yöntemleriyle değiştirilmesi gibi uygulamalarla,  kişilerin gülüşleri yeniden tasarlanabilmektedir.

 

Prof. Dr. S. Hülya ERTEN CAN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nasibe Aycan YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KANIK
Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜVENÇ
Arş. Gör. Dt. Aslı SİLKÜ
Arş. Gör. Dt. Burçin AYDEMİR
Arş. Gör. Dt. Deniz ÇETİN
Arş. Gör. Dt.Gizem YAĞIZ
Arş. Gör. Dt.Sude Eylül ULUCAN

 

Anabilim Dalı Uyum Rehberi

   Uzmanlık Öğrencisi Karnesi

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast